Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si Vašeho zájmu o naší společnost a o naše služby. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velice důležitá.
Je pro nás rovněž důležité, že budete vždy vědět, jaké informace uchováváme a jak je používáme.

Následující vysvětlení Vám umožní porozumět tomu, kdy od Vás shromažďujeme informace během Vašeho používání našich webových stránek, a jak je používáme.

Budete informováni o rozsahu a účelu shromažďování Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je obchodní společnost G.O.P.A. Group s.r.o., sídlem Janderova 93/12, 108 00 Praha 10,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139490, IČ: 284 09 442

zastoupená Mgr. Lucií Moravcovou, jednatelem, e-mail: info@gopa.cz.

Jaké osobní údaje používáme?

Při návštěvě našich stránek nejsou od 01.01.2021 údaje o této události vyhodnocovány pomocí analytického nástroje Google Analytics.

Prostřednictvím GA již nejsou ukládány žádné informace.

Používání  Google  Analytics

Naše webové stránky nepoužívají službu společnosti Google Inc., a to analytický nástroj Google Analytics.

Nepoužíváme nástroje doubleclick, remarketing, přehledy zobrazení v obsahové části, ani demografické přehledy.

Cookies  soubory

Na našich webových stránkách jsou používány pouze technické cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení uživatelů a umožňují analyzovat jejich používání webových stránek.

Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies souborů prostřednictvím nastavení svého prohlížeče, tímto však může dojít k omezené funkčnosti našich webových stránek.

Uživatelé dále mohou zabránit shromažďování údajů generovaných pomocí cookies souborů společnosti Google Inc. instalací doplňku do svého prohlížeče.

Ke stažení zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Klientská  zóna

Naše webové stránky neobsahují klientskou zónu, ani žádné navozující databáze.

Na našich webových stránkách není prováděna registrace zákazníků.

Práva  zákazníků

Jako naši zákazníci máte právo od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích, které máme uložené.
Dále máte právo na opravu či výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
V případě potřeby se obraťte na osobu pověřenou ochranou osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.
V neposlední řadě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Kontakt na dozorový orgán je uveden také níže.

Osobní údaje jsou v naší společnosti zpracovávány zejména ze zákonných důvodů (plnění smlouvy, plnění právní povinnosti), a to po dobu danou zákonnými lhůtami.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy či plnění právní povinnosti.

Pro plnění smlouvy a zákonných povinností zpracováváme údaje dle požadavků platné legislativy k danému úkonu.
Po uplynutí zákonné lhůty jsou osobní údaje skartovány/smazány v souladu s interní směrnicí, a to hromadně jedenkrát ročně k poslednímu dni v měsíci květnu.
V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možno souhlas kdykoliv změnit či odvolat,
a to formou oznámení adresovaného naší společnosti.

Změna  zásad  ochrany  osobních  údajů

Vyhrazujeme si právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů,

a to tak, aby vždy odpovídalo aktuálním legislativním požadavkům nebo při změně námi poskytovaných služeb.

Verze platná ke dni 31.12.2021
Aktualizováno 01.01.2022

Osoba  pověřená  ochranou  osobních  údajů

Do předmětu uveďte: "Ochrana osobních údajů - název společnosti."

Kontaktní údaje:
Mgr. Lucie Moravcová GOPA
E-mail: lucie.moravcova@gopa.cz

Dozorový  orgán

Dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz