BACK OFFICE

Administrativní podporu pro MŠ a ZŠ - Registr smluv.
Administrativní podpora pro firmy i jednotlivce.


Zajistíme:
- vyhodnocení a přípravu smluv dle zákona o registru smluv,
- anonymizaci údajů ve smlouvách,
- zveřejnění smluv v registr smluv,

- doručování listin,
- komunikaci s úřady - obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, živnostenský úřad,
- administrativní podporu - přípravu smluv, formulářů,
- zpracování podkladů pro účetnictví, fakturaci.