BACK OFFICE

Administrativní podpora

Administrativní podpora pro MŠ a ZŠ - Registr smluv.
Administrativní podpora pro firmy.


ZAJISTÍME:

REGISTR SMLUV

 • vyhodnocení a příprava smluv dle zákona o registru smluv
 • anonymizace údajů ve smlouvách
 • zveřejnění smluv v registru smluv
 • náprava chybně zveřejněných smluv
 • náprava nezveřejnění smluv
 • příprava smlouvy o vypořádání závazků
 • příprava dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení
 • proškolení zaměstnanců
 • konzultace od 950,00 CZK/hod.
 • ceny pro příspěvkové organizace od 450,00 CZK/ks

ZALOŽENÍ S.R.O.

 • založení obchodní společnosti - cena od 14.000,00 CZK
 • (zakladatelská listina, živnostenské oprávnění, zápis do OR)

 • asistence při založení společnosti - cena od 10.500,00 CZK
 • cena asistence zahrnuje:
 • on-line asistenci při založení společnosti
 • poplatky za notářský zápis
 • poplatek za vydání živnostenského oprávnění
 • zápis do OR


OBCHODNÍ REJSTŘÍK

 • převody podílů obchodních společností
 • doručování listin na OR a do sbírky listin
 • asistence při převodu podílu - cena od 4.000,00 CZK
 • cena asistence zahrnuje:
 • on-line asistenci při převodu podílu
 • přípravu potřebných listin
 • komunikaci s notářskou kanceláří


ISSM

 • zajištění zápisu do ISSM (informační systém skutečných majitelů)
 • příprava návrhu na zápis do ISSM
 • zajištění podání návrhu na zápis do ISSM
 • cena zajištění zápisu do ISSM od 2.000,00 CZK

 • asistence při podání návrhu na zápis do ISSM
 • on-line asistenci od 1.000,00 CZK


ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 • zajištění vydání živnostenského oprávnění
 • příprava potřebných listin
 • komunikace s živnostenským úřadem
 • zajištění vydání živnostenského oprávnění od 2.000,00 CZK
 • (uvedená cena nezahrnuje poplatek za vydání listin)


GDPR

 • analýza zpracování a ochrany osobních údajů
 • návrh smlouvy o zpracování osobních údajů se zpracovateli
 • informace pro zaměstance
 • školení zaměstnanců
 • interní směrnice k ochraně osobních údajů
 • informace o monitoringu osob kamerovým systémem
 • záznam o činnostech zpracování kamerovým systémem
 • balíček služeb od 12.000,00 CZK/provozovna


KATASTR NEMOVITOSTÍ

 • příprava návrhu na zápis vlastnického práva do KN
 • kontrola údajů uvedených v KN při převodu věcí nemovitých
 • doručování listin do podatelny příslušného KP
 • komunikace s katastrálním úřadem
 • zajištění výpisu LV dálkovým přístupem
 • příprava návrhu vč. doručení listin od 2.000,00 CZK


ODHADY NEMOVITOSTÍ

 • oceňování věcí nemovitých
 • stanovení tržní hodnoty věcí nemovitých
 • odhady nemovitostí
 • stanovení tržní hodnoty při prodeji
 • stanovení hodnoty pro účely dědického řízení
 • ocenění pozemku či RD od 4.500,00 CZK
 • ocenění bytu od 4.500,00 CZK


KONTROLA ÚP

 • kontrola souladu investičního záměru s územním plánem
 • kontrola ÚP a příslušných regulativů
 • zhodnocení nabídkové ceny
 • komunikace se stavebním úřadem
 • zajištění výpisu LV a katastrální mapy dálkovým přístupem
 • kontrola souladu IZ s ÚP od 4.000,00 CZK


KUPNÍ SMLOUVY

 • příprava návrhu kupní smlouvy - věci nemovité
 • kontrola údajů uvedených v KN při převodu věcí nemovitých
 • příprava kupní smlouvy od 4.000,00 CZK

 • zajištění úschovy kupní ceny - notářská či bankovní úschova
 • notářská úschova kupní ceny - dle sazebníku (dle výše kupní ceny)
 • bankovní úschova od 3.000,00 CZK


NÁJEMNÍ SMLOUVY

 • příprava nájemní smlouvy - věci nemovité
 • nájem prostor sloužících k podnikání
 • nájem bytu, nájem domu
 • kontrola údajů uvedených v KN při přípravě nájemní smlouvy
 • příprava nájemní smlouvy od 4.000,00 CZK


BACK OFFICE

 • administrativní podpora
 • příprava listin a formulářů
 • tvorba formulářů na zakázku
 • fakturace, zpracování podkladů pro účetnictví
 • doručování listin do účtárny
 • komunikace s úřady
 • měsíční paušál od 10.000,00 CZK/provozovna