BACK OFFICE

Administrativní podpora pro MŠ a ZŠ - Registr smluv.
Administrativní podpora pro firmy.


ZAJISTÍME:
- vyhodnocení a přípravu smluv dle zákona o registru smluv,
- anonymizaci údajů ve smlouvách,
- zveřejnění smluv v registru smluv,

- založení obchodních společností,
- převody podílů v obchodních korporacích,
- zápisy do ISSM (informační systém skutečných majitelů),
- zpracování dokumentace GDPR,
- vydání živnostenských oprávnění,
- doručování listin,
- komunikaci s úřady - obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, živnostenský úřad,
- administrativní podporu - přípravu smluv, formulářů,
- zpracování podkladů pro účetnictví, fakturaci.