OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Oceňování věcí nemovitých

Rodinné domy. Byty. Pozemky

Zajistíme:

ODHADY NEMOVITOSTÍ

 • oceňování věcí nemovitých
 • stanovení tržní hodnoty věcí nemovitých
 • odhady nemovitostí
 • stanovení tržní hodnoty při prodeji
 • stanovení hodnoty pro účely dědického řízení
 • ocenění pozemku či RD od 4.500,00 CZK
 • ocenění bytu od 4.500,00 CZK
 • oblast Praha 10, Praha východ (jih)


KONTROLA ÚP

 • kontrola souladu investičního záměru s územním plánem
 • kontrola ÚP a příslušných regulativů
 • zhodnocení nabídkové ceny
 • komunikace se stavebním úřadem
 • zajištění výpisu LV a katastrální mapy dálkovým přístupem
 • kontrola souladu IZ s ÚP od 4.000,00 CZK


odhadce věcí nemovitých
Mgr. Lucie Moravcová
tel.: +420 722 722 211
e-mail: lucie.moravcova@gopa.cz